How to Contain COVID-19

Overview

Kahit sino ay maaaring magkaroon ng COVID-19.

Bawasan ang mga pagkakataong mahawa o maipasa ang COVID-19 sa pamamagitan ng:

 • Pagsasagawa ng physical distancing - Manatili sa bahay upang mabawasan ang inter-aksiyon sa ibang tao, at panatilihin ang isang metro distansiya (mga 2 dipa) sa mga táong nása paligid mo sa loob at labas ng tahanan.

 • Panatilihin malinis ang mga kamay - Hugasan ang iyong kamay nang 20 segundo gámit ang sabon at tubig, o gumamit ng 70% alcohol-based hand rub.

 • Gawin ang wastong paraan ng pag-ubo - Takpan ang iyong bibig at ilong gámit ang braso o tissue kapag bumahing o umubo.

 • Iwasan hawakan ang bibig, mata at ilong - Huwag hawákan ang inyong bibig (Mouth), mga mata (Eyes), o ilong (Nose), lalo na kung humawak ka sa maruruming rabaw.

 • Paglilinis at pagdi-disinfect - Panatilihing malinis ang inyong tahanan at mga kagamitan sa pamamagitan ng pag-spray at pagpunas sa mga ito gámit ang 7 kutsara (100 mL) ng bleach na hinaluan ng isang litro ng tubig, o ng 70% alcohol solution.

 • Sumunod sa mga tagubilin ng mga health officer - Hawak ng mga health officer ang pinakabagong impormasyon hinggil sa COVID-19. Makinig sa kanilang payo


Mandatory Home Quarantine

Purpose is to contain the spread of the virus, prevent the virus from transferring from one place to another through a mobile host/carrier

 • Do stay at home

 • Do not have classes at all levels

 • Do not report for work in government and the private sector, except for some exceptions.

Who may go out of their homes?

 • Only one person per household would be allowed to buy/access basic necessities.

  • Barangay captains to check compliance

 • Do not have classes at all levels

 • Employees of establishments involved in the production, processing and distribution of basic necessities.

  • Food (supermarkets, groceries, convenience stores, wet markets)

  • Pharmacies / drug stores

  • Banks or remittance centers

 • PNP, AFP, and other uniformed personnel

 • Personnel involved in health work, border control, emergency, and other mission-critical services

 • Media with authorization from PCOO

 • Always bring and present the following at designated checkpoints:

  • Identification card

  • Proof of residence

  • Certification of Employement

  • Delivery receipt for those transporting goods to and from the quarantine area

  • Authorization or certifications, if applicable, issued by authorized government offices

 • Those who are at high risk of infection should not go out

  • Seniors (60 years old and above)

  • Those with pre-existing medical conditions like cardiovascular disease, hypertension, diabetes, COPD, cancer, and others

  • Pregnant women

  • Do not ask non-exempted individuals to accompany you to your work place

  • Do not loiter

  • Do not intimidate or resist persons in authority. Always remain calm and respectful


Social Distancing

Ang physical distancing ay ang pananatili ng pisikal na distansiya sa iba. Binabawas ang malapit na pakikipag-ugnayan sa ibang tao upang iwasan ang pagkalat ng virus. Ang virus ay kumakalat nang tao sa tao sa pamamagitan ng droplets na tumatalsik kapag nagsasalita, umuubo, o bumabahing ang táong nahawa. Umaabot lamang ang mga droplets nang isang metro.

Dapat Gawin:

 • Dapat manatili muna sa loob ng bahay.

 • Dapat manatili ng kahit isang metrong (2 dipa) distansiya sa ibang tao sa lahat ng oras.

 • Dapat kumaway nalang muna kapag bumati sa mga kaibigan.

 • Dapat makipag-text, chat o telebabad na lang kaysa bisitahin ang mga kamag-anak at kaibigan.

Hindi Dapat Gawin:

 • Hindi dapat pumunta sa mga masisikip na lugar at di-mahahalagang pagtitipon.

 • Hindi dapat makipagkamay, magyakapan o makipagbeso-beso lalong-lalo't na sa mga taong mas delikadong mahawaan ng virus tulad ng mga matatanda (65 na taong gulang at pataas) at mga may mahinang resistensiya.

Laging Tandaan:

 • Ang Physical distancing ay isa lang sa mga maraming paraan upang maiwasan ang COVID-19. Gawin din ang mga sumusunod:

 • Laging hugasan ang iyong mga kamay ng hindi bababa sa 20 segundo

 • Iwasang hawakan ang iyong mata, ilong at bibig

 • Umubo o bumahing sa loob ng siko

 • Iwasang hawakan ang mga bagay na madalas hawakan ng ibang tao


Guidelines on Facemasks

Pag Suot ng Face Masks

 • Tiyaking natatakpan ng face mask ang iyong bibig at ilong, at nakalapat nang maigi sa iyong mukha.

 • Isuot ang mask sa lahat ng oras habang nasa pampublikong lugar, kahit habang nakikipag-usap. Tanggalin lamang ito kapag nasa bahay na o kailangang kumain.

 • Huwag hawakan ang iyong mukha habang suot ang mask

 • Hugasan ang iyong mga kamay gámit ang sabon at tubig o alcohol-based solution bago at pagkatapos ayusin o hawakan ang iyong mask.

Pagtatanggal at pagtatapon ng face mask

 • Tanggalin ang iyong face mask mula sa likod nang hindi hinahawakan ang harap ng iyong mask.

 • Huwag nang gagamitin muli ang mga disposable mask. Palitán ang mga ito araw-araw o kapag nasira, narumihan, o mamasa-masa na.

 • Labhan ang reusable na telang mask gámit ang mainit na tubig at detergent. Patuyuin ito sa ilalim ng araw.

 • Pagkatapos tanggalin ang face mask, linisin agad ang mga kamay gamit ang sabon at tubig o alcohol-based solution.


Home Care and Precautions

Maliban kung may emergency o ganap na pangangailangan, huwag umalis sa bahay.

Maaaring may mga pagkakataon na kinakailangan mong lumabas sa bahay upang magtrabaho o bumili ng basic necessities. Alamin ang tips mula sa DOH upang maiwasan ang pagpasok ng COVID-19 sa bahay.

Habang nasa labas ng bahay

 • Magdala ng alcohol o hand sanitizer. Ilagay sa bag o sa bulsa. Gamitin nang palagian kung hindi pwedeng hugasan ang kamay na may sabon at tubig.

 • Huwag hawakan ang mukha.

 • Huwag hawakan ang mga bagay kung maiiwasan.

 • Ugaliing mag physical distancing. Panatilihin ang 1 metro (2 dipa) o higit pang puwang mula sa iyo at sa ibang tao.

Pag naka uwi na:

 • Mag-spray ng alcohol sa swelas, at hubarin ang sapatos bago pumasok sa bahay. Ilagay ang sapatos sa itinalagang lugar sa labas ng bahay, o malapit sa pintuan.

 • Hubarin ang iyong damit at ilagay sa hiwalay na laundry bag. Labhan ito gamit ang tubig, detergent, at konting bleach sa madaling panahon.

 • Ilagay ang bag, susi, barya, at iba pang mga gamit na dinala sa labas sa itinalagang lugar o kahon malapit sa pintuan.

 • Linisin ang bag at ibang gamit na dinala sa labas sa pamamagitan ng pag-spray ng bleach at tubig o 70% alcohol solution.

 • Mag-iwan ng alcohol o sanitizer malapit sa pintuan, at linisin muna ang kamay bago pumasok sa bahay. Habang hindi pa malinis ang kamay, huwag munang hawakan ang mga bagay sa loob ng bahay.

 • Maligo muna pagdating na pagdating sa bahay. Hugasan ng mabuti ang lahat ng nakalantad na erya gamit ang sabon. Tulad ng paghuhugas ng kamay, kuskusin ng mabuti ang katawan ng 20 na segundo.


How to Make Disinfectant Bleach Solution

Ito ang mga hakbang sa paggawa ng iyong 0.5% sodium hypochlorite (bleach) disinfectant solution para sa mga rabaw:

 • Ipunin ang lahat ng mga materyales na kakailanganin. Siguraduhin na magtrabaho sa isang lugar na may magandang bentilasyon, may lilim, at protektado sa hangin.

 • Magsuot ng personal protective equipment (guwantes, goggles, apron, at bota) habang humahawak at naghahanda ng bleach solution.

 • Sa paghahanda ng solution, ibuhos ang dami ng tubig na kailangan sa isang plastik na lalagyan at idagdag ang bleach (huwag pagbaligtarin ang itong proseso).

 • Kung gagamit ng household bleach (may 5% na aktibong chlorine), paghaluin ang 1 mililiter (mL) na bleach at 9 mL na tubig, o 100 mL na bleach at 900 mL na tubig

 • Lagyan ng label ang mga lalagyan ng disinfectant kasama ang sukat ng konsentrasyon ng chlorine.

 • Araw-araw na maghanda ng bagong bleach at water solution upang mapanatili ang bisa nito.


Do you have comments or suggestions?
REPUBLIC OF THE PHILIPPINESAll content is in the public domain unless otherwise stated.
ABOUT GOVPH

Learn more about the Philippine government, its structure, how government works and the people behind it.

GOV.PHOpen Data PortalOfficial Gazette
GOVERNMENT LINKSOffice of the PresidentOffice of the Vice PresidentSenate of the PhilippinesHouse of RepresentativesSupreme CourtCourt of AppealsSandiganbayan